Durant els darrers 4 anys des del Servei Educatiu de Viu el Teatre hem participat en el desenvolupament d’un programa per a sensibilitzar sobre la soledat no desitjada. Aquest programa s’ha dissenyat des de la cooperació de quatre organitzacions (Associació de Barcelona contra el Càncer, Departament de promoció de la infància, Mercats de Barcelona i Viu el Teatre) vinculades al Consell d’Innovació Pedagògica.

Després de tres anys intensos de posar en comú metodologies, aquest 2024 s’ha realitat la primera prova pilot amb els 25 infants de la classe dels “Cuets” de 6è de l’escola el Turó Blau i la complicitat del Casal de Gent Gran Bascònia del barri de Sant Andreu.

L’equip de Viu el teatre hem acompanyat els infants des de l’escolta i el respecte en tot el procés artístic, posant-los a ells al centre de la pràctica teatral amb l’objectiu de desenvolupar les habilitats artístiques per poder transformar el coneixement sobre la soledat no desitjada en una obra de teatre. Ells mateixos han escrit el guió, han imaginat els espais, els efectes sonors i finalment ho han interpretat en un teatre, en el SAT, vivint en primera persona la capacitat d’emocionar i comunicar idees des d’un escenari.
El programa creat té 7 premisses:
– Els infants al centre de la pràctica
– Rigor artístic
– Crear vincles amb l’entorn
– Aprenentatges curriculars
– Treball en grup
– Crear transferència a l’escola i impacte en els participants
– Comunicació positiva

Des de Viu el teatre seguim treballant amb la nostra missió: que les arts escèniques estiguin presents a la vida de les persones.

“Perquè en un món cada cop més digitalitzat i individualista, la catarsis col·lectiva de les arts escèniques són un petit tresor social que cal promoure per no perdre l’essència humana” Gisela Juanet, directora de projectes de Viu el teatre.